Hulp bij aanvraag Msnp

96% van onze cliënten worden toegelaten tot de Msnp

Hulp bij aanvraag minnelijke schuldregeling (Msnp)

Wilt je schuldsanering aanvragen? Dan hebt je de eerste stap gezet naar een stabielere en
schuldenvrije toekomst. Wij zijn er om je te helpen en te begeleiden in het aanvraag proces
als je om wat voor reden dan ook geen gebruikt wilt maken van Gemeentelijke
schuldhulpverlening. Voordat je een beroep kan doen op de aanvraag voor de
schuldsanering bent je verplicht eerst andere stappen te doorlopen. Zoals het maken van
een betalingsplan in samenwerking met een schuldhulpbegeleider van Eye for budget.
Hiermee krijgt je inzicht in uw financiële situatie. Wij kunnen je daarbij helpen om zo de
eerste stap naar hulp bij schulden in werking te zetten.

De schuldhulpbegeleider berekent het VTLB. Dat bedrag is voldoende om de vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Al voor het akkoord wordt uit het inkomen boven het VTLB afloscapaciteit gereserveerd. Eerder afgesproken betalingsregelingen vervallen.

De schuldhulpbegeleider doet de schuldeisers een 100% percentagevoorstel. Als alle schuldeisers dat accepteren krijgen ze gedurende het schuldsaneringstraject een percentage van de afloscapaciteit totdat de gehele schuld is voldaan.

Alle schuldeisers worden op dezelfde manier behandeld, met uitzondering van schuldeisers met een wettelijke bevoorrechte positie. Die krijgen een dubbel percentage.

Als niet alle schuldeisers het betalingsvoorstel niet accepteren kan de schuldhulpbegeleider van Eye for budget een dwangakkoord bij de rechtbank, voorlopige voorziening of moratorium aanvragen. Bij een dwangakkoord dwingt een gerechtelijke uitspraak schuldeisers na een onredelijke afwijzing alsnog mee te werken.

Iemand met schulden kan doorverwezen naar het wettelijke traject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dat kan meestal pas aangevraagd worden als een minnelijke regeling niet lukt.

Zo lang iemand geen uitzicht heeft op een schuldregeling kan duurzame financiële dienstverlening dat zijn/haar financiële situatie stabiel blijft.

Nazorg moet voorkomen dat iemand opnieuw problematische schulden krijgt. Daarvoor informeert de schuldhulpbegeleider in het eerste jaar nat het schuldhulpverleningstraject of inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo niet, dan verwijzen wij je door naar begeleiding, bijvoorbeeld door vrijwilligers of maatschappelijk werk.

Stappenplan schuldsanering aanvragen.

Wanneer jouw financiële situatie uit de hand loopt en je de maandelijkse vaste lasten en schulden niet meer kan aflossen kunt u de volgende stappen ondernemen om een beroep te doen op de schuldsanering.

Stap 1: Maak een afspraak met een schuldhulpbegeleider van Eye for budget en geef aan dat je teveel schulden heeft om deze te kunnen aflossen.
Stap 2: De schuldhulpbegeleider zal inzicht vragen in jouw financiële situatie om zo een inventaris van de schulden te maken. Deze schulden analyse leidt dan tot de ontwikkeling van een betalingsplan. Met dit betalingsplan kan het mogelijk zijn om jouw schulden af te lossen.
Stap 3: Het betalingsplan wordt voorgelegd aan de schuldeisers en de schuldhulpbegeleider zal proberen door een minnelijke schikking te trachten de schulden zo af te lossen. Dit gebeurd zonder tussenkomst van de rechtbank waardoor je uit de schuldsanering blijft.
Stap 4: Gaan de schuldeisers akkoord met het voorgestelde betalingsplan dan bent je verplicht om hieraan te voldoen. De zaak is daarmee afgehandeld en je kunt gaan beginnen met terugbetalen van de schuld. Gaan de schuldeisers niet akkoord met de minnelijke schikking dan zal er een verzoek tot toelating in de schuldsanering worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor moet je zelf een schuldsanering verklaring en een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Wat wij bieden

 • Inventarisatie gemaakt van de hoogte van de vorderingen die de schuldeiser op jou hebt.
 • Vervolgens zal er in samenwerking met de schuldeisers onderzocht of er mogelijkheden zijn om tot een akkoord te komen.
 •  Het maken van een betaalplan, op basis van 36 maanden, opgesteld om de gehele vordering te voldoen.
 • Niet alleen kunnen wij het budgetbeheer verzorgen, maar ook houden wij contact met jouw schuldeisers. Wij treffen een betaalregeling, waardoor je niet meer in de problemen zit. Je hoeft zo niet langer wakker te liggen van de stress, want je weet dat er aan een oplossing gewerkt wordt.
 • Nazorg om te voorkomen dat er opnieuw problematische schulden ontstaat. Daarvoor informeren wij in het eerste jaar of inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo niet, dan verwijzen wij door naar begeleiding, bijvoorbeeld door vrijwilligers of maatschappelijk werk.
 • Eventueel begeleiding naar WSNP.

Bent je toe
aan financiële rust?

Kom in actie, zet de eerste stap. Later zal je je deze dag nog goed herinneren en je afvragen waarom je zo lang hebt gewacht om je leven terug te krijgen.

Waarom Eye for budget?

 • Ruime ervaring in budgetcoaching, zowel rechtstreeks aan particulieren als via werkgevers voor hun werknemers;
 • Binnen 5 werkdagen een coach aan huis, online of op de werkvloer;
 • Ruim werkgebied in de Stadsregio Rotterdam (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne);
 • Gecertificeerde coaches;
 • Kundig en persoonlijk;
 • Levert maatwerk afgestemd op de organisatie;
 • Al meer dan 5 jaar dé kennispartner op het gebied van schuldhulpverlening, loonbeslag en oplossen van geldzorgen bij ondernemers en mensen in loondienst of met een uitkering.