Hulp bij aanvraag BBZ

Hulp bij aanvraag Bbz?

Bedenk dat je eerste gesprek met de gemeente misschien wel 't belangrijkste gesprek uit je carrière is.

Wij willen starters en gevestigde ondernemers adviseren (voordat een externe bedrijfsadviseur van de gemeente een adviesrapport opmaakt) over wat nodig is voor een succesvolle Bbz-aanvraag. In een (telefonisch) gesprek  bespreken wij de juiste mogelijkheden voor ondersteuning bij het aanvragen van de BBZ. De gemeente maakt dan een afspraak voor een intakegesprek.

Voor zo’n intakegesprek bij de gemeente is een grondige voorbereiding essentieel. In die voorbereiding zorgen we ervoor dat u alle relevante informatie bijeen gaat zoeken, waarop wij de presentatie van die informatie verzorgen. Daarnaast brengen we alle vragen in beeld zodat je niet verrast wordt tijdens zo’n intakegesprek.

Met zo’n voorbereiding wordt 90% van de ondernemers toegelaten tot de Bbz. Er zijn drie opties:

Optie 1 – Voorbereiding BBZ aanvraag en er zijn geen schulden

Het adviesgesprek van maximaal 2 uur met jou thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij jou doen is, omdat je dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij je langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met je doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij jou te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft jou meer kennis over de BBZ-regeling, geeft jou verbeterpunten waar je aan kan werken en geeft jouw meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt je geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom je komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Optie 2 – Voorbereiding BBZ aanvraag en er zijn schulden

De ondernemer kiest voor minnelijke schuldsanering via de gemeente. De gemeentelijke  schuldhulpverlener start, na één of meerdere intakegesprekken, met de verwerking van het dossier. Onderdeel hiervan is de aanvraag BBZ waarin een gespecialiseerd bureau de levensvatbaarheid van je onderneming vaststelt. De meeste gemeenten besteden die BBZ aanvraag uit aan gespecialiseerde bureaus. De gemiddelde kosten hiervan bedragen ca. 8.000 euro , die de gemeente betaalt. Zo’n aanvraag neemt in het algemeen 4-6 maanden doorlooptijd. Gemiddeld wordt 50% van de BBZ aanvragen goedgekeurd.

Zo’n aanvraag kan in het algemeen binnen 4 weken doorlooptijd worden afgerond. Bij 90% van de aanvragen die ons bereiken start de ondernemer in deze hoedanigheid, waarbij het maandelijkse loon de basis wordt waarmee de schuldhulpverlener aan de slag gaat bij het saneren van de schulden.

Regels bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) ondernemer een Bbz krijgt.

Bbz in verschillende situaties

Of een zelfstandig ondernemer Bbz krijgt en hoeveel hangt af van de situatie:

Pre starters

Mensen die zich vanuit de bijstand oriënteren op het ondernemerschap kunnen een voorbereidingsfase afspreken met de gemeente.  Dan blijven zij hu uitkering ontvangen en hebben zij geen sollicitatieplicht. Afhankelijk van de regels van de gemeente krijgen zij scholing of begeleiding bij het opzetten van hun onderneming.

Startende ondernemers

Heeft een gevestigde ondernemer tijdelijk financiële problemen? Dan kan deze ondernemer vanuit het Bbz in aanmerking komen voor een periodieke uitkering en/of bedrijfskrediet. Het bedrijf moet wel levensvatbaar zijn.

De gemeente beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering.

Wat bieden wij

 • Gratis adviesgesprek.
 • Hulp bij het invullen formulier voor het aanvragen van de Bbz.
 • Hulp bij het aanleveren van de juiste stukken.
 • Begeleiding bij het maken van een ondernemersplan.
 • Hulp bij onderzoek naar levensvatbaarheid onderneming.
 • Optreden als intermediair tussen ondernemer en gemeente.
 • Ondernemerscoaching voor startende en gevestigde ondernemers. Dat helpt een (startende) ondernemer naar een levensvatbaar bedrijf.
 • Verslaglegging met actiepunten van ieder gesprek.
 • Maatwerk.
 • Nazorg.
Kom in actie, demonstreer goed ondernemerschap en maak een afspraak

Bent je toe
aan financiële rust?

Kom in actie, zet de eerste stap. Later zal je je deze dag nog goed herinneren en je afvragen waarom je zo lang hebt gewacht om je leven terug te krijgen.

Waarom Eye for budget?

 • Ruime ervaring in budgetcoaching, zowel rechtstreeks aan particulieren als via werkgevers voor hun werknemers;
 • Binnen 5 werkdagen een coach aan huis, online of op de werkvloer;
 • Ruim werkgebied in de Stadsregio Rotterdam (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne);
 • Gecertificeerde coaches;
 • Kundig en persoonlijk;
 • Levert maatwerk afgestemd op de organisatie;
 • Al meer dan 5 jaar dé kennispartner op het gebied van schuldhulpverlening, loonbeslag en oplossen van geldzorgen bij ondernemers en mensen in loondienst of met een uitkering.