Eye for Budget in de media

Schouderseronder.nl

Denk mee met ondernemers in zwaar weer

Deze column is geschreven door Chris G. Ferdinandus – budgetcoach, schuldhulpverlener en bewindvoerder bij Eye for budget

Gemeenten hebben de schuldhulpverlening voor particulieren prima op orde, maar voor (zelfstandig) ondernemers loopt dit in de praktijk lang niet altijd gesmeerd. Begin 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Toen werd duidelijk dat ook zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente…..

sprankmagazine.nl

Veel gemeenten passen de Wgs niet goed toe, zodat zzp’ers in financiële moeilijkheden nog te vaak worden uitgesloten van schuldhulp. Met als gevolg dat zij zich eerst in de schulden moeten steken en – ten onrechte – hun bedrijf moeten beëindigen voordat de gemeente de Wgs op hen (als particulier) van toepassing acht. Zo worden veel zelfstandig ondernemers in de bijstand gedwongen. Terwijl de Wgs nu juist voorschrijft dat niemand mag worden uitgesloten van schuldhulpverlening.

Intranet stichtinghumanitas.nl

Hulp bij Financiële problemen

Financiële problemen

Financiële problemen
Zit jij al in financiële problemen of dreig je hier binnenkort in terecht te komen? Waarschijnlijk wordt het voor jou steeds moeilijker om het overzicht te bewaren of je bent het al kwijtgeraakt. Incassobureaus, deurwaarders, schuldeisers en dwangbevelen maken het er allemaal niet makkelijker op. Misschien open je de post niet meer en neem je de telefoon ook al niet meer op.

Weet dan dat hulp om uit deze situatie te komen mogelijk is! Humanitas is daarvoor een samenwerking aangegaan met het bureau Eye for Budget, een bureau met ruime ervaring in schuldhulpbegeleiding en budgetcoaching.

Samen met jou zoeken ze naar een oplossing. Ze zetten de schulden op een rij, treffen schikkingen en zorgen dat er voldoende geld overblijft om van te leven.
Dat doen zij met respect, zonder oordeel en met de absolute wil om je te helpen.
Is je interesse gewekt?

Neem contact op met Bedrijfsmaatschappelijk werk, zij kunnen jou begeleiden in het traject met Eye for Budget en bewaken de dienstverlening. Zij kunnen jou ook informeren over het kostenaspect. Aanvankelijk draagt Humanitas daar zorg voor maar of er kosten zijn en zo ja welke, is voor het vervolgtraject afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Uiteraard wordt uitermate vertrouwelijk met jouw vraag omgegaan.

Bel: 010-2713333/06-22 42 59 73/06-57841615.
Mailen naar: bmw@stichtinghumanitas.nl