Wet DBA: wel of geen ondernemer?

De wet DBA voor zzp’er wordt tot 2021 niet gehandhaafd met boetes áchteraf. Wél komt er meer onderzoek naar schijnzelfstandigheid. Bedrijven en zzp’ers krijgen bij overtreding van de wet dan eerst een waarschuwing. Daarna kan er gewoon een boete of naheffing volgen.LinkedinFacebookTwitterWhatsapp36 x gedeeld

Ondernemer of werknemer?

Hoe toon je aan dat je als zelfstandig ondernemer werkt en niet eigenlijk een baan bij je opdrachtgever hebt. Is de relatie echt ‘opdrachtgever en zzp’er’? Of eigenlijk ‘werkgever en werknemer’? De Belastingdienst is zeer benieuwd naar het antwoord op die vraag.

Het blijkt moeilijk om die vraag simpel, snel en sluitend te beantwoorden. Dat bleek met de introductie van de modelovereenkomst en de wet DBA van Rutte 2. Die zorgde voor veel verwarring en discussie.

Het kabinet broedt nu op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de opdrachtgeversverklaring. 

Handhaving en boetes wet DBA tot 1-1-2021

  1. Zzp’ers en hun opdrachtgevers betalen tot 1-1-2021 geen boetes of naheffingen. Dit geldt dus ook als de Belastingdienst achteraf constateert dat er eigenlijk geen sprake was van een opdracht voor een zzp’er, maar van een dienstverband. 
  2. Zzp’ers en hun opdrachtgevers betalen tot 1-1-2021 wel een boete of naheffing als zij na controle door de de Belastingdienst én na een waarschuwing de schijnzelfstandigheid voortzetten. De overheid gaat extra onderzoek doen naar bedrijven waarbij er een groot vermoeden van kwaadwillendheid is. Denk aan bedrijven die veel zzp’ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven.  Een (hoger) uurtarief bepalen?In zes stappen naar een passende prijs. Gebruik de infographic om jouw uurtarief te berekenen.  En check of het tijd is om je tarief te verhogen.Download gratis PDF

Opdrachtgeversverklaring en minimumuurtarief

Koolmees wil dat werkgevers/opdrachtgevers straks in een webmodule gemakkelijk zelf kunnen bepalen of er sprake is van een opdracht voor een zzp’er. Die webmodule – ook wel de opdrachtgeversverklaring – gaat dan bijvoorbeeld in op de hoogte van het uurtarief.

Minimumuuratief zzp’ers

Een minimumuurtarief voor zzp’ers is straks een belangrijk criterium om schijnzelfstandigheid op te sporen.

Bijvoorbeeld: verdien je minder dan € 16,00 per uur? Dan is er wat dit kabinet betreft automatisch sprake van loondienst. Je kunt hiermee immers niet zelfstandig zorgen voor bijvoorbeeld je arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen

Uurtarief zzp’ers< € 16> € 16 – < € 75
 
> € 75 
BelastingdienstLoondienstOpdrachtgevers-verklaring‘Opt-out’ loonbelasting
UitlegMinimumuurtarief zzp’er: verdien je minder dan € 16 per uur? Dan moet een opdrachtgever een contract aanbieden, bijvoorbeeld een nulurencontract. Volgens Rutte III is dit te laag om de risico’s van ondernemen te kunnen opvangen.  Je werkgever moet je in loondienst nemen.Voor de middenmoot komt er een online opdrachtgevers-verklaring, waarin je klant vastlegt dat er echt geen sprake is van een dienstverband.Het kabinet wil de criteria opstellen met mensen ‘uit het veld’, zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Voor mensen met een hoog uurtarief komt er een ‘opt-out’ voor loon-belasting en de werknemers-verzekeringen. 

Flexilisering arbeidsmarkt

In 2019 zal de discussie over zzp’ers en de flexilisering van arbeidsmarkt een hot topic blijven in de Tweede Kamer. De plannen voor de webmodule of opdrachtgeversverklaring zijn dus ook nog (lang) niet definitief.