Schuldhulp voor ZZP’ers

De ondernemerscoach van Eye for budget kan u hulp bieden in het geval van schulden.

Er zijn diverse redenen te noemen waarom een ondernemer in korte tijd in ernstige financiële problemen kan komen. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen en risico lopen. Alleen zijn die risico’s van te voren vaak niet in te schatten. De markt kan instorten, grote opdrachtgevers kunnen wegvallen. En dan staat daar de deurwaarder, het incassobureau of de advocaat op de stoep die dreigen met beslaglegging, ontruiming, openbare verkoop of faillissement. U staat met uw rug tegen de muur, u bent het overzicht kwijt en u schaamt zich te erg om hulp in te roepen. Wat zijn in deze situatie uw mogelijkheden en hoe kan Eye for budget u helpen een mogelijk faillissement te voorkomen?

WSNP                                                                                                                                                                             
In Nederland bestaat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Dit is een onderdeel van de faillissementswet. Deze wet kent twee opvolgende trajecten;

  • Het minnelijk traject (MSNP)
  • Het wettelijk traject  (WSNP)

Minnelijk traject
Bij het minnelijk traject kunnen mensen die in een problematische schuldensituatie verkeren (schuldenaar) de hulp inroepen van een schuldhulpverlener van Eye for budget. Samen met die schuldhulpverlener zal de schuldenaar, in overleg met de schuldeisers, proberen een oplossing te vinden voor het schuldprobleem. Lees meer hieronder.

Wettelijk traject
Indien in het minnelijk traject geen overeenstemming wordt bereikt met de schuldeisers, kan de schuldenaar besluiten om een wettelijke schuldsanering aan te vragen. De onderneming zal dan ook in principe moeten worden beëindigd. Via de rechtbank zal een beslissing genomen worden om een schuldenaar toe te laten tot de saneringsregeling

Verder praten over de mogelijkheden?
Maak een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek met onze budgetcoach.