Links

www.nibud.nl
Instituut voor Budgetvoorlichting. Onafhankelijk advies van budgetexperts.
Krijg grip op uw geld · Voorlichting in geldzaken

www.ikhebloonbeslag.nl
Als je jouw financiële verplichtingen niet kunt nakomen, kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) jouw inkomen. De deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter. Bekijk op deze site of dit terecht is.

https://viatrix.nl
Helpt mensen en bedrijven met online marketing op weg op Internet

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

www.justis.nl
Beheren de Verklaringen omtrent gedrag (VOG)