Budgetcoach

Als na het gratis intakegesprek blijkt, dat er een budgetcoachtraject nodig is dan zal de budgetcoach dat met u bespreken. Afhankelijk van de situatie zal gekozen worden voor:

Pakket 1: Standaard

Doel: inzicht in de financiën

 • 1 huisbezoek (3 uur)
 • Opstellen maandoverzicht (inkomsten/uitgaven)
 • Persoonlijk advies m.b.t. besparingen, toeslagen en (overheids) regelingen 

Pakket 2: Aanvullend

Doel: grip krijgen op de financiën

 • 2 huisbezoeken (6 uur)
 • Opstellen maandoverzicht (inkomsten/uitgaven)
 • Opstellen jaaroverzicht (inkomsten/uitgaven)
 • Persoonlijk advies m.b.t. besparingen, toeslagen en (overheids) regelingen
 • Nazorggesprek na 2-3 maanden

Pakket 3: Uitgebreid

Doel: grip krijgen op de financiën en schulden

 • 3 huisbezoeken (9 uur)
 • Opstellen maandoverzicht (inkomsten/uitgaven)
 • Opstellen jaaroverzicht (inkomsten/uitgaven)
 • Persoonlijk advies m.b.t. besparingen, toeslagen en (overheids) regelingen
 • Aanschrijven en benaderen schuldeisers + treffen van betaling- regelingen
 • Nazorggesprek na 2-3 maanden